Adresa de email

Termeni

Termeni de utilizare a platformei CAUTBONA.COM

 

1. TERMENI

1.1. Administrația. Administratorul platformei este Family Projects OY. Adresă: Kasavuorentie 18A4, 02700 Kauniainen, Finlanda. Număr de înregistrare al companiei: 3132437-4. Un administrator își desfășoară activitatea de administrator al platformei CAUTBONA.COM și de intermediar între utilizatori.

1.2. Utilizator anonim. El/ea este o persoană care folosește serviciile Administrației pe site, fără a fi înregistrat.

1.3. Date personale. Orice fel de informație care poate fi folosită în vederea identificării unei persoane; de asemenea, pot reprezenta orice informație despre o persoană deja identificată.

1.4. Site-ul. Este site-ul www.CAUTBONA.COM, gestionat de Administrație.

1.5. Taxă de membru. Este o taxă fixă, stabilită de Administrație. Dacă Utilizatorii plătesc această taxă fixă, au dreptul să folosească funcționalități suplimentare ale platformei CAUTBONA.COM.

1.6. Politică de Confidențialitate. Este o procedură înregistrată pe site, în vederea administrării datelor personale, pe care un Utilizator le trimite Administrației site-ului. Dacă un Utilizator folosește platforma CAUTBONA.COM, se consideră că el/ea este de acord cu gestionarea datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului și confirmă că toate informațiile transmise și datele personale sunt corecte și reale.

1.7. Platforma CAUTBONA.COM. Este un sistem care aparține Administrației, menținut și gestionat de către aceasta. Cu ajutorul acestui sistem aflat pe site, Utilizatorii pot găsi un ajutor/un furnizor de servicii (bonă, menajeră, pet-sitter sau meditator) sau un loc de muncă potrivit, în acest domeniu.

1.8. Reguli. Acestea reprezintă regulile platformei CAUTBONA.COM, condițiile de utilizare reglementate de termenii de utilizare a platformei CAUTBONA.COM, relațiile legale dintre Utilizatorii site-ului și Administrație, precum și dintre Utilizatori. Un Utilizator trebuie să accepte regulile, dacă el/ea vrea să folosească serviciile Administrației.

1.9. Utilizatorul. O persoană fizică, ce nu are mai puțin de 18 ani, înregistrată în mod corespunzător pe site, cu scopul de a găsi un ajutor sau un loc de muncă.

1.10. Profilul utilizatorului. Reprezintă o înregistrate a unui Utilizator, disponibilă pe pagina CAUTBONA.COM, care cuprinde date personale despre Utilizator, transmise de către el/ea însuși/însăși.

2. PRINCIPII DE FUNCȚIONARE A PLATFORMEI CAUTBONA.COM

2.1. Pe platforma CAUTBONA.COM, Administrația îi ajută pe Utilizatori să colaboreze. Utilizatorii pot găsi un ajutor sau un loc de muncă în acest domeniu. Administrația acționează ca intermediar între Utilizatori.

2.2. Administrația, drept deținător al site-ului și platformei CAUTBONA.COM, nu prestează servicii ca ajutor și nu caută ajutoare. Doar Utilizatorii sunt responsabili de informația transmisă în anunțuri și de oferirea de locuri de muncă sau servicii în domeniu.

2.3. Utilizatorii înțeleg și sunt de acord că numai ei sunt responsabili pentru respectarea legislației aplicate activității și acțiunilor lor. Utilizatorii care folosesc platforma CAUTBONA.COM înțeleg că, pentru a angaja oameni sau a presta servicii, ar putea fi necesar să obțină anumite permise și licențe, în vederea îndeplinirii formalităților angajării, și să efectueze alte acțiuni legale și/sau de impozitare, conform legislației românești în vigoare.

2.4. Informațiile și datele personale ale unui Utilizator, transmise pe site și în anunțuri, sunt furnizate de Utilizatori înșiși, așadar Administrația nu este responsabilă de acuratețea acestor informații, de conformarea cu realitatea, și nu este responsabilă de pierderi sau pagube, care sunt, sau ar putea fi, cauzate de acțiunile, deciziile sau contractele Utilizatorilor, făcute prin utilizarea informațiilor furnizate pe site.

3. PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE ȘI TERMENII DE UTILIZARE A SITE-ULUI

3.1. Utilizatorul anonim poate vedea anunțurile și profilurile Utilizatorilor. Vizibilitatea informațiilor de pe profilurile Utilizatorilor este limitată pentru Utilizatorii anonimi.

3.2. O persoană, care are intenția de a folosi în întregime serviciile platformei CAUTBONA.COM, trebuie să se înregistreze pe site-ul CAUTBONA.COM, prin una dintre metodele de mai jos:

3.2.1. prin completarea unui formular de înregistrare pe site, respectiv;

3.2.2. prin autentificarea cu profilul Facebook.

3.3. Dacă un Utilizator adaugă o imagine pe profilul său, aceasta trebuie să fie o fotografie cu Utilizatorul însuși. Este interzisă adăugarea unor lucrări grafice, reprezentând imagini/litere/numere (de exemplu, sigle, note scrise de mână, numere de telefon, nume de familie, cuvinte atrăgătoare) sau adăugarea fotografiilor care conțin reprezentări grafice sub formă de imagini/litere/numere, în loc de poze, sau alterarea fotografiilor în orice alt mod. Prin încărcarea fotografiilor pe un profil, Utilizatorul confirmă că el/ea are dreptul de a folosi respectivele fotografii, iar folosirea lor nu încalcă niciun drept al terților.

3.4. Utilizatorii înregistrați pot adăuga anunțuri și înregistra informație pe profilul lor de Utilizator. De asemenea, ei pot vizualiza mai multe date decât Utilizatorii anonimi și pot conversa cu alți Utilizatori, prin intermediul mesajelor private (după cum sunt definite pe site). Utilizatorii care plătesc taxa de membru, într-o procedură stabilită, dobândesc funcționalitate deplină.

3.5. Prin înregistrare, un Utilizator crează date de conectare individuale (un nume de utilizator și o parolă) și are datoria de a păstra aceste date secrete și de a nu le divulga terților. În vederea reducerii riscului de autentificare ilegală cu un nume de Utilizator pe platforma CAUTBONA.COM, este recomandată crearea unei parole puternice, greu de prezis (este recomandat ca o parolă să conțină nu mai puțin de 8 caractere, folosind atât majuscule, cât și minuscule, numere și semne de punctuație, precum și să se evite cuvinte ușor de ghicit (prenumele unui Utilizator, numele de familie și așa mai departe) și (sau) numere (de exemplu, data de naștere) și așa mai departe), iar parola ar trebui schimbată cel puțin o dată la 6 (șase) luni. Un Utilizator este răspunzător de puterea datelor de autentificare pe care el/ea le crează și de păstrarea acestora, și, de asemenea, de orice alte acțiuni (transferul de date, ofertele adăugate, comentariile Utilizatorului și altele) desfășurate prin autentificarea cu numele de utilizator și parola individuale pe site. Dacă platforma CAUTBONA.COM este folosită de un terț, autentificat pe site prin intermediul datelor unui Utilizator, Administrația consideră această persoană Utilizator. Daca un Utilizator pierde datele de autentificare, el/ea trebuie să anunțe imediat Administrația despre pierdere, prin e-mail, sau să își schimbe datele de autentificare, accesând platforma CAUTBONA.COM.

3.6. Un Utilizator este responsabil să ofere date exacte, corecte și detaliate în formularul de înregistrare. Dacă datele transmise de Utilizator în formular se schimbă, el/ea trebuie să le actualizeze imediat. Administrația nu este responsabilă de un Utilizator sau de terți și nici de transmiterea incorectă și (sau) nedetaliată a datelor personale de către un Utilizator, sau de neschimbarea sau suplimentarea datelor, atunci când ele au fost schimbate.

3.7. Un Utilizator are dreptul de a schimba și adăuga date de înregistrare gratuit, sau de a șterge înregistrarea oricând. Prin ștergerea înregistrării, un Utilizator pierde posibilitatea de a folosi platorma CAUTBONA.COM în întregime. Un Utilizator câștigă această posibilitate doar dacă el/ea se înregistrează din nou pe site-ul CAUTBONA.COM.

3.8. Prin înregistrarea pe site, un Utilizator confirmă că el/ea are 18 ani.

3.9. Utilizatorii care au plătit o taxă în avans, din suma fixă aferentă apartenenței, printr-o procedură stabilită pe site, obțin dreptul de a utiliza cea mai extinsă funcționalitate (așa cum este indicată pe site) al site-ului. Calitatea de membru este valabilă pentru acea perioadă de timp pentru care s-a efectuat plata, cu excepția cazului în care se încheie mai devreme, pe baza unei proceduri stabilite din prezentele reguli.

3.10. Validitatea calității de membru este extinsă automat pentru o perioadă valabilă în momentul prelungirii și plățile corespunzătoare sunt debitate automat din contul Utilizatorului, cu excepția cazurilor în care Utilizatorul informează că el/ea refuză abonamentul sau nu dorește să îl prelungească înainte de terminarea acestuia.

3.11. Un Utilizator poate refuza calitatea de membru oricând, prin intermediul următoarelor metode: i) prin contul de Utilizator de pe site-ul CAUTBONA.COM, ii) informând Administrația pe adresa de mail [email protected], iii) dacă Utilizatorul a plătit abonamentul prin Paypal – prin sistemul Paypal. Dacă un Utilizator refuză abonamentul, taxa de membru nu este rambursabilă.

3.12. Administrația își rezervă dreptul de a modifica abonamentele și taxele de membru. Astfel de modificări vor fi aplicate după ce Utilizatorul a fost informat despre modificările relevante. 

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR

4.1. Folosind platforma CAUTBONA.COM, un Utilizator trebuie:

4.1.1. să nu desfășoare infracțiuni sau activități ilegale pe site;

4.1.2. să comunice cu alți Utilizatori și cu Administrația conform principiilor de etică și moralitate universal acceptate;

4.1.3. să ofere doar informații reale și corecte altor Utilizatori și Administrației și să actualizeze constant datele despre el/ea;

4.1.4. să acționeze corect, fără nicio intenție de a înșela alt Utilizator și/sau Organizator;

4.1.4. să schimbe datele de autentificare pe site, dacă există riscul ca aceste date să fie cunoscute de terți;

4.1.5. să se asigure că informațiile și fotografia de pe profilul de Utilizator respectă normele de moralitate și etică și nu încalcă drepturile de autor, nu provoacă neînțelegeri de orice natură sau din orice motiv.

4.1.6. să se asigure că informația publicată: i) se conformează scopului utilizării platformei CAUTBONA.COM; ii) nu promovează niciun fel de persoană sau produse, fără acordul prealabil al Aministratorului; iii) nu reprezintă o amenințare la adresa funcționării platformei CAUTBONA.COM și bazei sale de date (spre exemplu, programe sau documente cu viruși).

4.2. Administrația are dreptul de a restricționa dreptul unui Utilizator de a folosi site-ul, incluzând eliminarea totală a Utilizatorului de pe site, și de a lua alte măsuri considerate necesare, din perspectiva Administrației, incluzând, fără a se limita la, suspendarea sau neexercitarea drepturilor și obligațiilor persoanelor care acționează ca Administrație, dacă asemenea acțiuni sau inacțiuni ale Administrației sunt necesare, în vederea asigurării operării necondiționate și funcționale a site-ului, și/sau asigurării drepturilor și obligațiilor altor Utilizatori.

4.3. Administrația are dreptul de a suspenda înregistrarea unui Utilizator pe site și/sau de a-l elimina de pe site și/sau de a-l bloca, atunci când:

4.3.1. Utilizatorul a oferit informații incorecte, greșite, false și/sau incomplete;

4.3.2. comportamentul Utilizatorului față de alți Utilizatori nu respectă principiile universale de moralitate;

4.3.3. Utilizatorul folosește platforma CAUTBONA.COM pentru a prejudicia în mod deliberat alți Utilizatori și/sau Administrația;

4.3.4. Utilizatorul încalcă aceste Reguli sau legislația în vigoare în orice alt mod.

4.4. Administrația deține drepturile intelectuale ale site-ului, numele domeniului său (CAUTBONA.COM) și sistemul său de operare. Un Utilizator nu are dreptul să salveze, copieze, schimbe, mute, transfere sau divulge conținutul prezent pe site.

5. RESTRICȚIA RESPONSABILITĂȚII

5.1. Administrația nu poate și nu va fi responsabilă de pagubele provocate unui Utilizator, atunci când terți s-au conectat pe platforma CAUTBONA.COM, folosind datele de autentificare ale unui Utilizator.

5.2. Administrația nu este responsabilă de anunțurile, linkurile sau cookie-urile terților, care sunt pe site. Un Utilizator ar trebui să țină cont de contractele de utilizare și de politica de confidențialitate ale terților.

5.3. Din cauza internetului ca specific al unui factor extern, Administrația nu poate garanta accesibilitatea neîntreruptă a site-ului. Organizatorul poate, de asemenea, restricționa accesibilitatea platformei CAUTBONA.COM, sau a unei părți a acesteia, dacă este necesar, în vederea asigurării siguranței, mentenanței serverelor și altor motive obiective importante.

5.4. Administrația își rezervă dreptul de a schimba conținutul site-ului sau funcționalități, fără a avertiza Utilizatorii. Administrația are dreptul de a decide dacă schimbă sau încetează furnizarea serviciilor, din cauza oricărui motiv și fără un avertisment, incluzând și dreptul de a înceta furnizarea unui serviciu către orice Utilizator sau terț, cu sau fără avertisment și răspundere față de Utilizatori.

6. DISPOZIȚII FINALE

6.1. Administrația are dreptul de a schimba unilateral aceste Reguli și, dacă există schimbări fundamentale ale Regulilor, Administrația are dreptul de a informa un Utilizator despre aceste schimbări pe site sau prin contactele indicate ale Utilizatorilor. O schimbare publicată a Regulilor intră în vigoare după 5 (cinci) zile lucrătoare de la publicarea ei pe site sau trimiterea ei prin e-mail către Utilizatori. Se aplică tuturor Utilizatorilor care nu și-au exprimat dezacordul față de respectiva schimbare în termenul indicat.

6.2. Aceste Reguli sunt făcute conform legislației din România.

6.3. Legea României se aplică relațiilor care decurg din aceste reguli.

6.4. Toate dezacordurile generate de exercitarea prezentelor Reguli sunt soluționate prin negocieri. Dacă nu se ajunge la un acord, litigiile sunt soluționate în instanțele din România, printr-o procedură stabilită de legi.

6.5. Toate întrebările pot fi adresate prin e-mail, la adresa [email protected].

 

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 

1. SCOPUL POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

1.1. În această Politică de confidențialitate, sunt indicate drepturile Utilizatorilor, condițiile de prelucrare a Datelor personale și scopurile site-ului.

1.2. Politica de confidențialitate este pregătită și, pe acest site, Datele personale transmise sunt gestionate în conformitate cu cerințele reglementărilor și legislației din România.

1.3. Prin transmiterea Datelor personale pe acest site, un Utilizator acceptă faptul că ele vor fi gestionate într-o manieră stabilită prin această Politică de confidențialitate.

2. TERMENI

2.1. Există termeni utilizați în această Politică de confidențialitate. Mai jos, puteți vedea termenii și explicațiile acestora:

Datele personale sau Datele reprezintă orice fel de informație despre un Utilizator a cărui identitate este cunoscută, sau poate fi cunoscută, direct sau indirect (subiectul datelor).

Gestionarea datelor reprezintă orice fel de operațiune sau secvență de operațiuni (precum colectarea, înregistrarea, sortarea, sistematizarea, stocarea Datelor și alte operații), care se efectuează cu Date personale sau seturi de Date personale, cu ajutorul unor instrumente automate sau neautomate.

Managerul de date este o persoană fizică juridică, ce gestionează Datele cu caracter personal în numele Operatorului de date.

Operatorul de date este UAB „Disertus”, număr de înregistrare: 303189121, adresă poștală: Žirmūnų 91 – 3, 09114, Vilnius, Lituania. Site-ul este gestionat de Operatorul de date, iar adresa lui este www.CAUTBONA.COM.

Platforma CAUTBONA.COM. Este un sistem menținut și administrat de Operatorul de date. Acest sistem este pe site-ul prin care, persoanele care folosesc platforma, pot găsi ajutoare (bonă, menajeră, pet-sitter, meditator sau altă persoană) sau un loc de muncă potrivit, în acest domeniu.

Politica de confidențialitate este această politică de confidențialitate, în care sunt stabilite principalele reguli pentru Operatorul de date, datorită colectării, acumulării, gestionării și stocării de Date cu caracter personal, iar aceste reguli se aplică Utilizatorilor care folosesc site-ul.

Reglementarea reprezintă Regulamentul (UE) 2016/679, care a intrat în vigoare din data de 25 mai 2018 în întreaga UE. Această reglementare se referă la protecția persoanelor fizice, prin gestionarea datelor cu caracter personal și a liberei circulații a acestor date, și prin aceasta, Directiva 95/46/CE este considerată nulă.

Un Utilizator este o persoană fizică, care a vizitat site-ul Operatorului de date și s-a înregistrat prin transmiterea Datelor sale personale.

3. DATE PERSONALE GESTIONATE

3.1. Un Utilizator, care are intenția de a se înregistra pe site, trebuie să transmită (în alte cazuri, un utilizator poate transmite) Operatorului de date următoarele Date cu caracter personal: i) prenume, nume de familie; ii) sex; iii) data nașterii; iv) e-mail; v) număr de telefon; vi) locul prestării serviciilor/locul de muncă; vii) o fotografie; vii) date obținute prin conectarea cu profilul Facebook. În plus, managerul de date gestionează și alte Date cu caracter personal. Aceste date au fost transmise de către un Utilizator pe platforma CAUTBONA.COM, prin adăugarea de anunțuri sau prin alte moduri.

3.2. Operatorul de date are dreptul de a folosi date impersonale ale Utilizatorilor, cu scopul de a analiza Datele, prin intermediul diverselor metode de analiză statistică, intenționând să elaboreze analize statistice și financiare, în vederea îmbunătățirii calității serviciilor și așa mai departe. Operatorul de date are dreptul de a publica analizele statistice impersonale ale acestor date, în scop de marketing sau alte scopuri.

3.3. Operatorul de date poate, de asemenea, folosi cookie-uri pe site, cu ajutorul cărora sunt colectate Date, care arată particularitățile utilizării site-ului, comportamentul Utilizatorului sau statistici automate despre vizitarea site-ului.

3.4. De asemenea, Operatorul de date gestionează Datele personale despre abonamentele achiziționate și despre acțiunile desfășurate pe platforma CAUTBONA.COM.

4. SCOPURILE GESTIONĂRII DE DATE PERSONALE

4.1. Datele cu caracter personal, transmise de Utilizatori, sunt gestionate pentru următoarele scopuri:

4.1.1. Asigurarea de servicii. Operatorul de date colectează datele personale ale Utilizatorilor și le folosește prin medierea dintre persoanele de pe platforma CAUTBONA.COM, care caută ajutoare sau locuri de muncă în domeniu.

4.1.2. Îmbunătățirea site-ului. Operatorul de date colectează Date despre Utilizatori, statistici despre navigarea lor pe site și despre comportament, pentru a evalua funcționalitatea site-ului și pentru a îmbunătăți accesibilitatea și utilitatea serviciilor propuse.

4.1.3. Contactul. Operatorul de date poate contacta Utilizatorii și răspunde întrebărilor sau solicitărilor acestora.

4.1.4. Marketing direct. Atunci când un Utilizator își dă acordul pentru a primi oferte sau noutăți, Operatorul de date gestionează Datele cu caracter personal, trimițând Utilizatorului oferte și informații (de exemplu, buletin informativ general, informații despre oferte, știri, reduceri sau solicitări de opinii despre serviciile furnizate). Un Utilizator are oricând dreptul de a refuza primirea ofertelor sau noutăților și el/ea poate să își retragă acordul în orice moment. Retragerea acordului nu împiedică Utilizatorul să folosească platforma CAUTBONA.COM.

4.1.5. Identificarea unui Utilizator. Datele personale ale unui Utilizator ar putea fi folosite pentru a identifica Utilizatorul și pentru a confirma faptul că el/ea nu are mai puțin de 18 ani.

5. DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

5.1. Utilizatorul confirmă că el/ea înțelege faptul că Datele personale oferite prin înregistrare și prin anunțuri vor fi publice și disponibile altor persoane.

5.2. Operatorul de date asigură că Datele personale ale Utilizatorilor nu vor fi vândute, furnizate sau transferate terților în niciun alt mod, fără bază legală, precum și că aceste date nu vor fi folosite cu oricare alte scopuri, decât cele pentru care au fost colectate. Operatorul de date poate transfera Date doar respectând această Politică de confidențialitate și legislația României.

5.3. Cu excepția altor cazuri, incluse în Politica de confidențialitate, Operatorul de date poate transfera Datele personale ale unui Utilizator către terți, doar în următoarele cazuri:

5.3.1. Furnizorilor de servicii ai Operatorului de date, care nu pot cunoaște Datele unui Utilizator (companii care furnizează servicii de contabilitate, servicii IT, avocați, instanțe, executori judecătorești, companii de recuperare a datoriilor, controlori de baze de date și alții), din cauza specificului serviciilor pe care le oferă;

5.3.2. dacă consimțământul Utilizatorului pentru transferul de Date este acordat separat;

5.3.3. în cazurile legale și când este necesar să fie îndeplinite scopurile cuprinse în această Politică de confidențialitate;

5.3.4. Transferul de Date este obligatoriu, atunci când este cerut de autoritățile de aplicare a legii, printr-o procedură stabilită de legislația României;

5.3.5. în alte cazuri definite prin legislația României.

6. UTILIZAREA COOKIE-URILOR

6.1. Operatorul de date poate folosi cookie-uri pe site. Cookie-urile sunt documente text mici, care au un număr de identificare unic; acestea sunt transferate de pe site pe hard disk-ul unui Utilizator, Operatorul de date putându-le folosi pentru a diferenția utilizatorii și pentru a putea vedea activitatea unui Utilizator pe site.

6.2. Folosind cookie-uri, Operatorul de date poate colecta Date personale, precum: tipul de browser, date demografice, adresă IP și altele.

6.3. Operatorul de date folosește datele obținute prin cookie-urile de pe site pentru identificarea Utilizatorilor, analizarea statisticilor vizitelor pe site și comportamentului Utilizatorilor, și pentru a îmbunătăți calitatea site-ului.

6.4. Un Utilizator poate modifica setările de utilizare a cookie-urilor (pentru a șterge/bloca cookie-urile sau o parte dintre acestea), schimbând setările browserului său. Informații detaliate despre cookie-uri, despre folosirea lor și despre refuz se pot găsi pe http://AllAboutCookies.org sau pe http://google.com/privacy_ads.html.

7. TERMENI DE STOCARE A DATELOR

7.1. Operatorul de date stochează Datele personale ale Utilizatorilor pentru o perioadă de timp indicată în legile României și în alte legislații în vigoare, precum și în prezenta Politică de confidențialitate, însă nu mai mult decât este necesar în vederea atingerii scopurilor gestionării de Date cuprinse în prezenta Politică de confidențialitate.

7.2. Operatorul de date gestionează Datele personale ale Utilizatorilor atât timp cât există un profil al Utilizatorului pe platfroma CAUTBONA.COM. Atunci când un Utilizator își șterge profilul de pe platforma CAUTBONA.COM, Operatorul de date nu stochează Datele cu caracter personal mai mult de 1 (o) lună după ce profilul de Utilizator a fost șters. Datele despre abonamentele achiziționate sunt păstrate timp de cinci ani de la expirarea abonamentului. De asemenea, în anumite cazuri, Datele cu caracter personal pot fi stocate pentru o perioadă mai lungă de timp, atunci când este necesar, din cauza disputelor apărute sau în alte cazuri.

7.3. Operatorul de date caută să nu stocheze Date personale irelevante și expirate, așadar, atunci când un Utilizator actualizează datele contului său, informația veche este înlocuită de informația relevantă. Informațiile istorice sunt stocate dacă sunt necesare pentru o procedură legislativă sau pentru ca Operatorul de date să își poată exercita activitatea, și nu mai mult decât este necesar.

8. DREPTURILE UTILIZATORILOR

8.1. Prin folosirea site-ului, Utilizatorii au dreptul:

8.1.1. de a cunoaște ce Date personale sunt gestionate și cu ce scop;

8.1.2. de a se familiariza cu Datele sale personale;

8.1.3. de a solicita ca Datele personale să fie corectate sau completate, dacă acestea sunt inexacte sau irelevante;

8.1.4. de a solicita ștergerea Datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat);

8.1.5. de a solicita ca Operatorul de date să limiteze folosirea Datelor sale personale;

8.1.6. de a solicita transferarea Datelor către un alt operator de date (dreptul la portabilitatea datelor).

8.2. Un Utilizator are dreptul de a trimite, în scris, Operatorului de date, toate cererile legate de Politica de confidențialitate, prin contactele indicate la sfârșitul prezentei Politici de confidențialitate.

8.3. Împreună cu cererea, un Utilizator ar trebui să pună la dispoziție actul său de identitate sau să se identifice prin mijloacele electronice de comunicare permise.

8.4. Operatorul de date va primi solicitarea unui Utilizator, va oferi un răspuns și va lua măsurile cuprinse în cerere, sau va refuza să le efectueze, precizând motivele refuzului, nu mai târziu de 30 (treizeci) de zile de la trimiterea solicitării. În funcție de complexitatea solicitării, perioada indicată poate fi prelungită până la două luni. În aceste cazuri, Operatorul de date va informa Utilizatorul de prelungirea termenului și va oferi, de asemenea, și motivele întârzierii.

8.5. Atunci când un Utilizator trimite o solicitare de ștergere a Datelor sale personale, Operatorul de date are obligația de a le șterge, dacă motivul este unul dintre următoarele:

8.5.1. Datele personale nu mai sunt necesare pentru atingerea scopurilor pentru care au fost colectate sau gestionate în orice alt mod;

8.5.2. Utilizatorul își retrage acordul pe care se bazează gestionarea Datelor cu caracter personal și nu există nicio altă bază legală pentru gestionarea Datelor personale;

8.5.3. Utilizatorul nu este de acord cu gestionarea Datelor, atunci când există o bază de interese legitime ale Operatorului de date, iar Operatorul de date nu indică motive legale superioare, pentru a gestiona în continuare Datele;

8.5.4. Datele cu caracter personal au fost gestionate ilegal;

8.5.5. Datele cu caracter personal ar trebui șterse în urma cerințelor stabilite prin legislația Uniunii Europene și României.

8.6. Operatorul de date limitează folosirea Datelor personale ale Utilizatorului în următoarele cazuri:

8.6.1. Utilizatorul contestă acuratețea Datelor cu caracter personal; sunt limitate pe o perioadă în care Operatorul de date poate verifica acuratețea Datelor cu caracter personal;

8.6.2. Gestionarea Datelor personale este ilegală și Utilizatorul nu este de acord cu ștergerea acestora, solicitând, în schimb, limitarea folosirii lor;

8.6.3. Datele cu caracter personal nu sunt necesare Operatorului de date în vederea atingerii scopurilor indicate în secțiunea 4 a acestei Politici de confidențialitate, însă aceste date sunt necesare unui Utilizator, pentru a solicita, exercita sau apăra cerințe legale;

8.6.4. Un Utilizator contestă gestionarea Datelor personale, pe baza intereselor legitime ale Operatorului de date; sunt limitate până când se verifică dacă motivele legitime ale Operatorului de date sunt mai presus de cele ale Utilizatorului.

8.7. Dacă Utilizatorul își exercită dreptul la ștergerea sau restricționarea Datelor cu caracter personal, utilizarea platformei CAUTBONA.COM poate deveni imposibilă, sau accesul la platformă poate fi restricționat.

8.8. Prin folosirea dreptului său la portabilitatea datelor, un Utilizator are dreptul de a solicita ca Operatorul de date să îi transfere Datele sale personale direct către un alt operator de date, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic.

8.9. Operatorul de date are dreptul de a nu îndeplini solicitarea unui Utilizator, cu excepția solicitărilor ce privesc refuzul ofertelor de marketing direct, și de a apela la o instituție extrajudiciară de soluționare a litigiilor, atunci când este necesar să asigure: (i) exercitarea îndatoririlor legale, stabilite pentru Operatorul de date; (ii) ordinea publică sau prevenirea infracțiunilor; (iii) protecția drepturilor și libertăților utilizatorilor sau altor persoane; sau (iv) în alte cazuri prevăzute în articolul 23, secțiunea 1, din regulament. În orice caz, dacă Operatorul de date refuză îndeplinirea solicitării unui Utilizator, acesta trebuie să indice motivele refuzului.

8.10. Dacă un Utilizator observă gestionarea ilegală a Datelor sale cu caracter personal, sau dacă apare o dispută cu Operatorul de date, el/ea are dreptul de a apela la o instituție extrajudiciară de soluționare a litigiilor în orice moment în România – procedura de soluţionare a plângerilor poate fi găsită pe site-ul Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa https://dataprotection.ro/.

9. MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

9.1. Operatorul de date are dreptul de a actualiza și modifica prevederile prezentei Politici de confidențialitate.

9.2. Dacă sunt făcute schimbări fundamentale în Politica de confidențialitate, Operatorul de date are dreptul de a informa un Utilizator despre aceste schimbări, prin contactele indicate și/sau pe site. O schimbare publicată a Politicii de confidențialitate intră în vigoare după 5 (cinci) zile lucrătoare de la publicarea ei pe site sau trimiterea ei prin e-mail către Utilizatori. Se aplică tuturor Utilizatorilor care nu și-au exprimat dezacordul față de respectiva schimbare în termenul indicat.

10. INFORMAȚII DE CONTACT

Utilizatorii pot trimite toate întrebările cu privire la prezenta Politică de confidențialitate prin contactul indicat mai jos:

Prin e-mail: [email protected]

Ultima actualizare a fost făcută la data de 18/12/2019